22 september 2017

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

yarden-claim.nl

Overeenkomst tussen:

yarden-claim.nl/CCL B.V. te Amsterdam

en

 

Claimant-aangeslotene, degene die zijn belangen wenst te laten behartigen door yarden-claim.nl zal bij inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden. Na een vooraf inzage in deze stukken , kan en mag benadeelde kiezen voor ons als belangenbehartiger van zijn/haar claims tegen Yarden. Er zijn geen kosten vooraf en/of achteraf verbonden aan deze claim, de gehanteerde fee binnen de normen van de richtlijnen van de claimcode van maximaal 15% zal worden ingehouden op de schade-toekenning. Benadeelde zelf zal nimmer  een bijdrage voldoen. Deze fee is er om de (forse) advocaat en proceskosten te dekken en zal alleen worden ingehouden bij het afronden van een succesvolle claim, die er nu wel moest komen

(Ondanks een KIFID uitspraak, een rechterlijk vonnis uit 2014 en vele Consumentenbond inspanningen sinds 2007 die niets finaal hebben opgelost voor gedupeerden , blijft Yarden aldus doorgaan. Vandaar de noodzaak en de druk om nu actie te nemen middels dit initiatief)