22 september 2017

Deelnemersovereenkomst

Deelnemersovereenkomst: yarden-claim.nl
Overeenkomst tussen CCL  b.v. / yarden-claim.nl en gedupeerde(n).

Claimant-aangeslotene / gedupeerde(n) en degene die zijn/haar/hun belangen wenst te laten behartigen door yarden-claim.nl zal bij de kosteloze inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden, voordat akkoord zal worden gegeven hiervoor door gedupeerde(n).